Actualiteit

Actualiteit

Actualiteit

Kamerleden Jasper van Dijk en Renske Leijten (beiden SP) hebben Kamervragen gesteld aan demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma over de strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie maakt het voor mensen met kleine betalingsachterstanden uit het verleden vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek te krijgen.

lees meer

Tim van den Berg is afgelopen zondagmiddag, 20 augustus 2017 in het bijzijn van zijn gezin, moeder, naaste familie en vrienden overleden. Dat heeft zijn werkgever FlexFront vandaag laten weten. FlexFront organiseerde vorig jaar de Swim for Tim actie nadat bij Van den Berg de destructieve spierziekte ALS werd geconstateerd.

lees meer

Acture, de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid in Nederland, heeft besloten haar bedrijfsactiviteiten op te splitsen en te starten met een nieuw label ActivaSZ. Acture blijft zich richten op het begeleiden van zieke ex-werknemers in de uitzendsector. ActivaSZ richt zich op alle andere bedrijfssectoren in Nederland. Algemeen directeur van ActivaSZ wordt Ruud van Gerwen. Tot voor kort was hij commercieel directeur van Acture.

lees meer

De hypotheekrente gaat dit najaar weer verder omlaag. Dat verwacht De Hypotheekshop op basis van recente ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten.

lees meer

Banken jagen consumenten vaak onnodig op hoge kosten bij de aanpassing van hun hypotheek. Volgens de Consumentenbond rekenen ze vaak onverklaarbaar hoge kosten. Ook zouden klanten soms verplicht worden om een hypotheekadviseur in te schakelen als het eigenlijk niet nodig is.

lees meer

Consumenten doen er volgens productvergelijker MoneyView wijs aan om niet alleen de leeftijd van hun auto mee te nemen bij het bepalen van de benodigde dekking.  MoneyView stelt dit naar aanleiding van  haar jaarlijkse special over autoverzekeringen, waarvoor het onder meer uitzocht wat de premiegevolgen zijn als de dekking van een verzekering wordt verlaagd. De vraag of verlaging van de dekking voor de verzekerde zinvol is, hangt volgens de productvergelijker van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto.

lees meer

Stichting Hypotheekclaim is er opnieuw niet in geslaagd om bij Kifid de schade vergoed te krijgen die een klant zou hebben opgelopen door een omzetting van een beleggingshypotheek. Volgens de geschillencommissie paste het advies bij de wens van de klant en is het alternatief van de claimstichting slecht onderbouwd. Een van de rekenmeesters van Stichting Hypotheekclaim was de afgelopen anderhalf jaar veelvuldig zelf de gedaagde partij voor het klachteninstituut.

lees meer

Op 7-9 september 2017 gaat Young InSurance naar Parijs. Jonge verzekeringsprofessionals kunnen zich voor deze trip opgeven via LinkedIn. Het doel van de reis is het vergroten van de kennis van de Nederlandse en Internationale verzekeringswereld.

lees meer

Digitaliseren. Volgens de ‘Van Dale’ betekent dit (computer) (informatie) omzetten in digitale vorm (nullen en enen). Maar zitten we hier wel altijd op te wachten? Een week geleden las ik een bezoekrapport van één van onze accountmanagers aan een assurantieadviseur. De eigenaar van het kantoor had zijn beklag gedaan over de steeds maar weer groter wordende digitaliseringslag van een verzekeraar. Dat zette me aan het denken.

lees meer

De industriële verzekeraar HDI Global SE verwacht een fikse groei in de omzet op het terrein van cyberverzekeringen. CEO Christian Hinsch sprak deze verwachting uit bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Ook in Nederland heeft HDI haar cyberassortiment uitgebreid.

lees meer

Levensverzekeraars lijken bij het berekenen van het langlevenrisico één zorg minder te hebben. Welliswaar we worden gemiddeld steeds ouder, maar het surplus aan extra levensjaren heeft wel een bovengrens. Uit nog niet gepubliceerd onderzoek blijkt dat de alleroudsten de laatste 30 jaar gemiddeld niet ouder zijn geworden.

lees meer

Banken zouden zelf wat minder rigide moeten omgaan met schulden uit het verleden. Op die manier hebben aspirant huizenkopers minder last van oude BKR-noteringen. Marcel Warnaar van het Nibud poneert deze opvallende stelling op Kop-munt.nl, de blogsite van geldverstrekker Munt.

lees meer

De strengere kredietregistratie ten spijt kiest ruim 53% van de Nederlanders nog altijd voor een één- of meerjarig abonnement voor de mobiele telefoon. Dit blijkt uit onderzoek van kredietbemiddelaar Geldshop. Voor kleine kredieten vanaf € 250 geldt vanaf dit jaar ook een verplichte BKR-registratie.

lees meer

Net als bij de vorige meting is Aegon opnieuw het meest waardevolle verzekeringsmerk. Dit blijkt uit het jaarlijkse merkenonderzoek van Brand Finance. ASR is de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 50.

lees meer

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ten spijt, gedragen verzekeraars zich nog altijd niet zoals het zou moeten. Dit concludeert vereniging van letselchadeadvocaten ASP naar aanleiding van een klein onderzoek naar de behandeling van dossiers door Achmea. Onder meer de doorverwijzing van letselschadeslachtoffers naar de Wmo stuit ASP tegen de borst.

lees meer

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,6 % duurder dan in juli 2016. De stijging is wat minder groot dan in de voorgaande twee maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

lees meer

De 450 vestigingen van de lokale Rabobanken hebben in de eerste helft van dit jaar het aantal verzekeringsklanten licht zien dalen. Desondanks bleef het aantal polissen vrijwel gelijk en is de provisieomzet met 3% toegenomen.

lees meer

Per 1 september 2017 is Peter Paul Barth de nieuwe algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad. Hij is al sinds 2005 lid van de directie, die op dezelfde datum wordt uitgebreid met Jordi van Irsen.

lees meer

Rabobank gaat bij Kifid in beroep tegen de uitspraak dat klanten hypotheekrente vooruit moeten kunnen betalen. De bank vindt dat het toestaan van vooruitbetaling onevenredig veel werk en kosten met zich meebrengt, gezien het kleine aantal klanten dat er gebruik van wil maken.

lees meer

Reaal-dochter Volmachtkantoor Nederland moet een verzekerde alsnog een vergoeding van € 500 betalen voor een mobiele telefoon die ontvreemd is door iemand die zich via Marktplaats als kandidaat-koper had gemeld. De afwijzing van de schade met als argument dat er van oplichting en niet van diefstal sprake was, kan in de ogen van Kifid niet door de beugel.

lees meer

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft (nog altijd demissionair) minister Dijsselbloem vragen gesteld over de hypotheekportefeuille bij ABN Amro. Die is gegroeid, meldde de bank afgelopen week. Leijten wil weten hoe dat komt en of versoepelde risicomodellen niet op gespannen voet staan met de nieuwe Basel IV-bankregels.

lees meer

Bovemij heeft Maarten van Schaik benoemd in de nieuwe functie van adjunct-directeur bij het onderdeel Financieringen. Naar een nieuwe algemeen directeur wordt nog gezocht.

lees meer

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Peter van Geijtenbeek, directeur Turien & Co, hint op een volgende kleine acquisitie. Belangrijke kwesties worden volgens hem de ontwikkeling van cyberverzekeringen en de impact van een regeerakkoord op de branche.

lees meer

Het straatbeeld in het verzekeringslandschap is snel aan het veranderen. Steeds meer zijn dezelfde namen, producten en etalages zichtbaar. De kleine verzekeringswinkels verdwijnen langzamerhand, om plaats te maken voor grote supermarktketens. Daar kan nog een keuze gemaakt worden uit de fabrieksmerken van verzekeraars en de eigen merken van de gevolmachtigden en het intermediair. Verzekeringen worden een commodity, primair gericht op maximale omzet en winst en niet zozeer op de behoefte van de klant. Maatwerk wordt vervangen door kiloknallers. Echte vakkennis is alleen nog te vinden in de delicatessenzaak. Tijd voor verandering.

lees meer

Nationale-Nederlanden gaat in oktober de autopremies verhogen, meldt de Telegraaf. De verhoging is noodzakelijk omdat de letselschadekosten oplopen. Dat komt mede door het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur, tekent de krant op uit de mond van NN-topman Lard Friese.

lees meer

Een derde van de autoverzekeringen heeft geen aanschafwaarderegeling voor tweedehandsauto’s. Raakt een auto total loss of wordt hij gestolen, dan kan het ontbreken van zo’n regeling de verzekerde enkele duizenden euro’s schelen. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl.

lees meer

Wat krijg je als je oranje (NN) en blauw (Delta Lloyd) mengt? “Oranje”, zegt Lard Friese met stelligheid. Op de dag dat het fusiebedrijf de eerste gezamenlijke kwartaalcijfers publiceerde, blikt de CEO van NN Group vooruit op het integratietraject. Een meerjarenproces waarvoor Friese geen einddatum noemt. Op managementniveau is de nieuwe organisatie al gevormd, voor de rest van het bedrijf komt in november meer duidelijkheid. Volgens hem zijn medewerkers “vol verwachting”, hangt er een “constructieve sfeer”, maar zijn er ook “nog veel vragen om duidelijkheid”.

lees meer

Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt of er extra risicogerichte inspecties kunnen plaatsvinden bij veehouderijbedrijven. De verzekeraars zijn geschrokken van recente grote stalbranden waarbij tienduizenden dieren om het leven kwamen. Met de inspecties hopen de verzekeraars het aantal dierlijke slachtoffers terug te dringen en schade te voorkomen.

lees meer

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Directeur Pieter van Tuinen werd dit jaar volledig eigenaar van Van Bruggen Adviesgroep. Hij roept de adviesbranche op haar verantwoordelijkheid te nemen op de krappe woningmarkt. “Soms moet je een klant afraden om een huis te kopen.”

lees meer

Het jaar 2017 heeft tot nu aanzienlijk minder schade door natuurrampen en andere catastrofes opgeleverd. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van herverzekeraar Swiss Re. Was er in de eerste helft van 2016 wereldwijd nog $ 117 mrd aan rampenschade, dit jaar blijft de teller tot nu toe steken $ 44 mrd.

lees meer

Na een uitermate lastig 2016, lijkt Achmea de weg naar boven weer te hebben ingezet. De verzekeraar boekte over het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst van € 171 mln, waar dat vorig jaar over de zelfde periode nog een verlies van € 26 mln was. Wel maakt Achmea zich nog altijd zorgen over de oplopende schadelast, vooral door het gebruik van mobiele apparatuur in het verkeer.

lees meer

NN Group heeft de eerste kwartaalcijfers gepresenteerd waarin ook de prestaties van Delta Lloyd zijn opgenomen. En die stemmen tot tevredenheid bij de gecombineerde verzekeringsgroep. Delta Lloyd draagt flink bij aan de nieuwe productie en de winst van de groep.

lees meer

Klachteninstituut Kifid velt regelmatig een oordeel in hypotheekgeschillen. De am:redactie heeft acht recente uitspraken gebundeld. Om nog eens door te nemen met collega’s. De bundel is gratis te downloaden.

lees meer

Een vervuilingsincident kan de beste bedrijven overkomen, ondanks alle inspanningen van risicomanagers en steeds strengere milieuwetten. Hoe beheer je bedrijfsmatige milieurisico’s? Kun je je tegen de gevolgen van een milieuramp verzekeren?

lees meer

Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële sector zijn kritisch over de voorgestelde herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht. Dat blijkt uit hun reacties op de internetconsultatie van het ministerie. De kritiek richt zich vooral op twee punten. De overheid moet meebetalen aan toezicht, omdat dat een algemeen belang dient. En het in de schatkist laten vloeien van boete-inkomsten boven de €2,5 miljoen is onterecht.

lees meer

De regionale verschillen op de Nederlandse koopwoningmarkt zijn groter dan ooit en zullen de komende jaren alleen nog maar groter worden. Dat stellen economen van de Rabobank in hun Kwartaalbericht Woningmarkt. In elke provincie steeg het aantal woningtransacties, maar in de grote steden gaat dat niet meer zo hard omdat het aantal te koop staande huizen op lijkt te raken.

lees meer

Na twee weken is de MobielSchadeMelden-app van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) weer in de lucht. In de app, waarmee automobilisten schades kunnen doorgeven, werd begin deze maand een datalek ontdekt. Met een beveiligingsupgrade is dat verholpen. Gebruikers moeten vanaf nu een extra sms-code invullen.

lees meer

Niet eerder sinds 2008 groeide het totaal aantal banen in Nederland zo hard als van juli 2016 tot juni 2017, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend. In de laatste vier kwartalen kwamen er 199.000 banen bij, waarvan 51.000 in het tweede kwartaal van 2017. Vrijwel alle sectoren groeien, behalve landbouw en visserij en de financiële dienstverlening. De financiële sector zag in april, mei en juni 2017 opnieuw banen verdwijnen, 2.000 dit keer.

lees meer

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Manager intermediaire distributie Ruud van der Wal van Monuta stelt met tevredenheid vast dat het aantal intermediairs dat de uitvaartverzekering meeneemt in hun advies groeit.

lees meer

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verruimde onlangs de acceptatiecriteria voor woningverduurzaming. Tijdens am:hypotheken legt het waarborgfonds uit welke rol deze verruiming kan spelen binnen het hypotheekadvies. Dylan Dresens, directeur Beleid & Ontwikkeling, licht alvast een tipje van de sluier op. 
 

lees meer

Van de zeven grote Nederlandse verzekeraars die in Shell beleggen, steunden op de laatste aandeelhoudersvergadering alleen Vivat en Achmea Investment Management de klimaatresolutie. Die resolutie spoort Shell aan om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzocht het stemgedrag van de verzekeraars.

lees meer

De benchmarktool van Moneyview waarmee banken en verzekeraars hun eigen producten kunnen vergelijken met die van andere aanbieders (de ProductManager) neemt nu ook de scores van het Adfiz Prestatie Onderzoek mee. De resultaten worden alleen op hoofdlijnen weergegeven.

lees meer

Advieskantoren die samenwerken met serviceproviders zien dat terug in hun rendement. Dat ligt soms tot 37% hoger dankzij die samenwerking. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van bureau DFO naar de dienstverlening van serviceproviders. De kwaliteit daarvan neemt de laatste jaren toe, concludeert DFO.

lees meer

Nationale-Nederlanden past de WGA Hiaatverzekeringen en het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen aan aan de verhoogde AOW-leeftijd. De verzekerde eindleeftijd van werknemers met een van deze producten wordt standaard verhoogd tot de AOW-gerechtigde leeftijd, tot maximaal 68 jaar. Alle werknemers die na 1 januari 2018 ziek worden, vallen onder deze nieuwe voorwaarden.

lees meer

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Sander Kernkamp verruilde onlangs zijn functie als directeur schade & inkomen bij NN voor de rol van CEO bij ABN Amro Verzekeringen (AAV). Zijn nieuws van het afgelopen jaar? De campagne waarmee Interpolis aandacht vraagt voor appen achter het stuur.

lees meer

Toezicht op de financiële sector moet in ieder geval deels bekostigd worden uit algemene middelen. Goed toezicht dient een maatschappelijk belang en daarom is het niet redelijk dat consumenten via hun premie voor de volledige toezichtkosten opdraaien. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een consultatiereactie op de voorgenomen herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht. Mocht het Rijk niet een deel van de kosten voor zijn rekening willen nemen, dan wil het Verbond dat alle baten in mindering worden gebracht op de toezichtkosten.

lees meer

ABN Amro en Deutsche Bank moeten respectievelijk €10.000 en €45.000 schadevergoeding betalen aan een ondernemer die een renteswap afsloot. Die swap was weliswaar een passend product, oordeelde de Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid, maar de ondernemer leed wel schade als gevolg van mismatches. Bij overname en herstructurering van de renteswap hebben beide banken bovendien gerekend met een te hoge negatieve waarde.

lees meer

Na bijna vier jaar komt er een einde aan Doorgaan.nl. Op 1 januari 2018 trekt De Amersfoortse (ASR) de stekker uit het crowdfundingplatform voor ondernemers. De site heeft volgens de verzekeraar zijn doel bereikt. De Amersfoortse wil zich meer gaan richten op de ondersteuning van ondernemers bij het thema duurzame inzetbaarheid.

lees meer

Er komt geen collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gedupeerden van de Groningse gaswinning. Verzekeraars zien geen mogelijkheden voor zo’n polis, vooral omdat er mededingingsrechtelijke bezwaren zijn. Dat schrijft directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars in een brief aan de Nationaal Coördinator Groningen.

lees meer

Acht verzekeraars accepteren geen jonge automobilisten en enkele andere rekenen torenhoge premies. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Poliswijzer.nl. Bij Kroodle en Aegon (online aanmelding) kunnen bestuurders pas terecht als ze de 30 zijn gepasseerd. Bij Myjini.nl moet een 18-jarige voor een WA-verzekering €424 per maand neertellen.

lees meer