Aansprakelijkheid voor kinderen

Ben ik als ouder aansprakelijk voor de daden van mijn kind?

Aansprakelijkheid voor kinderen

U heeft het vast meegekregen dat enkele weken geleden in het Dierenpark Emmen een enorme ravage werd aangericht door vandalen. Korte tijd nadat de dierentuin onder een nieuwe naam naar een andere locatie verhuisde, brak een groep jongeren tussen de dertien en de twintig jaar in op het park. Zij richtte daar voor een bedrag van enkele tonnen schade aan. U denkt natuurlijk, dat doen mijn kinderen niet. Daar zullen wij in ieder geval ook niet aan twijfelen. Maar stel nu dat uw minderjarige zoon of dochter bewust of onbewust schade aanricht, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Bent u als ouder aansprakelijk voor de vernielingen van uw minderjarige zoon of dochter? 

Ben ik als ouder aansprakelijk voor mijn kind?

De vernielingen in de betreffende dierentuin zijn bewust (waarschijnlijk onder groepsdruk) aangericht. Als de daders meerderjarig geweest zouden zijn, kon de schade direct op hen worden verhaald. Bij minderjarigen is dat echter anders geregeld en dat is vastgelegd in artikel 6:169 van het Burgerlijk Wetboek. Die droge tekst zal ik u besparen, maar ik zal u wel uitleggen hoe het in elkaar steekt.

De wet maakt onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen; kinderen tot en met dertien jaar, kinderen van veertien en vijftien jaar en kinderen van zestien jaar en ouder. Voor iedere groep gelden andere regels en richtlijnen, die zal ik kort aan u toelichten.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid per leeftijdsgroep?

Voor kinderen tot en met dertien jaar geldt een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat er alleen sprake is van aansprakelijkheid als het kind daadwerkelijk iets heeft gedaan. Wanneer zij als toeschouwer niet hebben ingegrepen wordt dit hen niet aangerekend. Wanneer u een kind in deze leeftijdsgroep heeft geldt echter wel dat niet het kind, maar u als ouders voor de geleden schade zal moeten opdraaien. Gelukkig is deze schade vaak wel te verhalen op de WA-verzekeraar. Voor de groep van veertien- en vijftienjarigen is er een duidelijke overgang te zien. Vanaf deze leeftijd worden kinderen in staat geacht om onderscheid te maken tussen goed en fout handelen. Niet ingrijpen als toeschouwer bij een incident zal daarom in dit geval wel leiden tot aansprakelijkheid. Daarnaast is het kind vanaf deze leeftijd ook zelf (deels) aansprakelijk voor de gemaakte fout. Het komt echter zelden voor dat een kind van deze leeftijd volledig moet opdraaien voor de gemaakte schade. Anders dan bij de vorige groep kunnen jongeren van zestien jaar en ouder wel volledig aansprakelijk worden gehouden. Als ouder kunt u alleen nog maar (mede-)aansprakelijk worden gesteld in geval van onrechtmatig handelen of nalatigheid. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer uw kind schade veroorzaakt met een scooter waarvan u als ouder wist dat deze niet verzekerd was.

De vernielingen in de dierentuin

Hoe het af gaat lopen met de jongeren die de vernielingen in de dierentuin hebben aangericht is dus nog maar de vraag. Er waren kinderen uit alle leeftijdscategorieën bij, samen met enkele meerderjarigen. Er gaat dus gekeken worden naar welk rol ieder kind heeft gespeeld, en in hoeverre de kinderen konden inzien dat ze fout bezig waren. Daarnaast geldt hier ook nog de groepsaansprakelijkheid bij kinderen, waarbij de belangrijkste factor voor het oordeel is of het kind zich zelfstandig uit de groep had kunnen verwijderen.

Het is duidelijk een complexe zaak, zoals de politie ook al aangaf. Aansprakelijkheid is bij meerderjarigen al een ingewikkelde kwestie, omdat claims vaak lastig te bewijzen zijn, maar als er kinderen bij zijn betrokken wordt dit nog vele malen versterkt.

Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering

Wilt u eens sparren over de risico's omtrent aansprakelijkheid van uw kinderen (zeker aan te raden wanneer deze de puberteit naderen), of heeft u überhaupt nog geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, neem dan gerust contact met mij op. Samen met mijn collega- verzekeringsadviseurs beantwoord ik graag uw vragen. Als uw persoonlijk aanspreekpunt kennen wij uw situatie en is het ons doel de risico's samen met u te beperken.

 

Met vriendelijke groet,

Sacha Udema

Specialist particulieren en zakelijke schadeverzekeringen


Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Contact