bankspaarhypotheek

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek bouwt u tijdens de looptijd van de hypotheek een bedrag op. Dit doet u door maandelijks een bedrag op een geblokkeerde bankspaarrekening te zetten. Over de lening betaalt u maandelijks rente. U lost de lening aan het einde van de looptijd in één keer af met de opbrengst van de bankspaarrekening. Met het gespaarde geld bouwt u een bedrag op dat op de einddatum altijd even groot is als de lening. U krijgt rente over de waarde van de bankspaarrekening. Deze rente is gelijk aan hypotheekrente die u moet betalen.

Als het rentepercentage wijzigt, wijzigt ook de te betalen rente en de inleg voor de bankspaarrekening. Bij een daling van de te betalen hypotheekrente moet u maandelijks meer gaan sparen. Dit komt omdat ook de rente op de bankspaarrekening daalt. Bij een stijging van de hypotheekrente hoeft u maandelijks minder te sparen. Hierdoor blijven de maandlasten gedurende de looptijd voor het grootste deel gelijk.

De risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid kunt u met een aparte verzekering verminderen.

Voordelen:

  • voor leningen, afgesloten voor 1-12013, heeft u maximaal belastingvoordeel tijdens de hele looptijd;
  • de netto maandlasten blijven vrijwel gelijk tijdens de hele looptijd;
  • u weet zeker dat u aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld kunt aflossen;
  • de kosten voor banksparen zijn laag.

Nadelen:

  • u mag de bankspaarrekening en de geldverstrekker (bank) niet los van elkaar kiezen;
  • het is moeilijk om de polis bij een andere geldverstrekker onder te brengen wanneer u daar de hypotheek wilt afsluiten (bijvoorbeeld bij verhuizing);
  • de rente is voor nieuwe leningen, afgesloten na 1-1-2013, niet fiscaal aftrekbaar. U heeft geen belastingvoordeel;
  • voor leningen, afgesloten na 1-12013, valt de bankspaarrekening altijd in box 3;
  • wanneer u de bankspaarrekening stopt voor het einde van de looptijd, kan dat gevolgen hebben voor de belasting.