Lineaire Hypotheek

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is één van de oudste hypotheekvormen. Bij een lineaire hypotheek lost u tijdens de looptijd iedere maand een vast bedrag van de lening af. Daarnaast betaalt u rente over de uitstaande schuld.

Doordat u maandelijks een deel van de lening aflost, neemt de lening langzaam af. Daardoor daalt ook de maandelijks te betalen rente tijdens de looptijd. Het belastingvoordeel wordt iedere maand kleiner door het aflossen van de lening.

De risico’s van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid kunt u met een aparte verzekering verminderen.

Voordelen:

  • eenvoudig en overzichtelijk;
  • gelijkmatige aflossing van de schuld gedurende de looptijd;
  • uw maandlasten nemen af tijdens de looptijd;
  • laagste totale rentelasten over de hele looptijd.

Nadelen:

  • hoge maandlasten bij aanvang;
  • afnemend belastingvoordeel door afnemende rentelast gedurende de looptijd.