Stap 6 Samenstellen van de hypotheek

Tijdens deze stap bespreken we samen met u welke hypotheekconstructie het beste aansluit bij uw wensen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico’s die u loopt bij het aangaan van een hypotheek. U kunt hierbij onder meer denken aan het risico van werkloos, arbeidsongeschikt of overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek.