Collectieve verzuimverzekering

Omdat een zieke werknemer voor u minstens zo vervelend is

Zodra een werknemer zich ziek meldt ligt zijn werk stil. Uw bedrijf draait echter door en u krijgt er zelfs extra werk bij. Voor u is deze situatie dus net zo vervelend als voor uw werknemer. U bent namelijk, volgens de wet Poortwachter, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. De loonkosten lopen gedurende twee jaar door. en de hoogte van het door te betalen loon is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst waarop uw medewerkers worden aangenomen. Ook kan een CAO een rol spelen als die van toepassing is op uw bedrijf. Samen met onze verzekeringsadviseur analyseert u de situatie van uw bedrijf en bekijkt u de mogelijkheden u zich hier tegen in te dekken. 

Werkgeversrisico bij ziekteverzuim

Belangrijk is direct de juiste mensen/instanties in te schakelen waardoor uw bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het ziekteverzuim van uw medewerker. Als ondernemer kent u meestal uw medewerkers persoonlijk. Hierdoor kunt u een goede inschatting maken of een arbodienst en/of bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Uiteindelijk is binnen 6 weken na ziekmelding een plan voor re-integratie is vereist. Meestal zal het niet zover komen, maar soms kan ziekteverzuim langer duren. Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst is dan noodzakelijk voor het krijgen van de benodigde probleemanalyse.

Aan de hand van de ziekteverzuimcijfers en -percentages is het verstandig om periodiek te bekijken of het verstandig is om het werkgeversrisico van het ziekteverzuim af te dekken. De grootte van uw bedrijf en de hoogte van het uit te betalen ziekengeld in verhouding met de totale loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol. Onze verzekeringstussenpersoon helpt u graag met aan analyse van uw situatie en een daarbij passend advies, zodat u ten allen tijde voldoende verzekerd bent tegen dergelijke risico's.

Veelgestelde vragen

Grote kans dat u rondloopt met talloze vragen rondom dit onderwerp, zoals:

  • Hoe lang kunt u het uit te keren ziekengeld zelf betalen?
  • Is het mogelijk af te wijken van de wettelijke regelingen?
  • Wilt u het ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict verzekeren?
  • Is het ziekteverzuim verhaalbaar op derden?
  • Wat zijn de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter?
  • Is wachtlijstbemiddeling mogelijk om het herstel te bespoedigen?
  • Worden re-integratiekosten vergoed?
  • Wat moet er gebeuren als de medewerker na 42 weken nog steeds ziek is?

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen in een oriënterend kennismakingsgesprek