Collectieve zorgverzekering

Het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Salaris is al lange tijd niet meer het voornaamste belang dat werknemers hechten aan hun arbeidscontract. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn minstens zo belangrijk en bepalen voor een groot gedeelte de tevredenheid van de werknemer over zijn of haar werkgever. Een collectieve zorgverzekering leent zich uitstekend voor dit doel.

Een aantrekkelijke korting

De collectieve zorgverzekering is bij uitstek geschikt om als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden aan uw medewerkers. De werknemers kunnen, via de werkgever, hierdoor een aantrekkelijke korting krijgen op de premie van de zorgverzekering. De collectieve zorgverzekering kan deel uitmaken van een groter pakket van maatregelen in het kader van verzuimmanagement. Door collectieve zorgverzekering en verzuimverzekeringen op elkaar af te stemmen kan het verzuim bijvoorbeeld worden beperkt als de zorgverzekering beschikt over wachtlijst bemiddeling.

Tot 1 januari kunt u wisselen van zorgverzekeraar. Klik op de onderstaande rekenmodule om de zorgverzekeraars te vergelijken.