Ziekteverzuim werknemer

Zodra een werknemer zich ziek meldt ligt zijn werk stil. Uw bedrijf draait echter door en u krijgt er zelfs extra werk bij. U bent namelijk, volgens de wet Poortwachter, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. De loonkosten lopen gedurende twee jaar door. De hoogte van het door te betalen loon is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst waarop uw medewerkers worden aangenomen. Ook kan een CAO een rol spelen als die van toepassing is op uw bedrijf.

Ziekteverzuim

Belangrijk is direct de juiste mensen/instanties in te schakelen waardoor uw bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het ziekteverzuim van uw medewerker. Als ondernemer kent u meestal uw medewerkers persoonlijk. Hierdoor kunt u een goede inschatting maken of een arbodienst en/of bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Uiteindelijk is binnen 6 weken na ziekmelding een plan voor re-integratie is vereist. Meestal zal het niet zover komen. maar soms kan een ziekteverzuim wel langer duren. Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst is dan noodzakelijk voor het krijgen van de benodigde probleemanalyse.

Aan de hand van de ziekteverzuimcijfers en -percentages is het verstandig om periodiek te bekijken of het verstandig is om het  werkgeversrisico van het ziekteverzuim af te dekken. De grootte van uw bedrijf en de hoogte van het uit te betalen ziekengeld in verhouding met de totale loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over dit onderwerp:

  • Hoe lang kunt u het uit te keren ziekengeld zelf betalen?
  • Is het mogelijk af te wijken van de wettelijke regelingen?
  • Wilt u het ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict verzekeren?
  • Is het ziekteverzuim verhaalbaar op derden?
  • Wat zijn de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter?
  • Is wachtlijstbemiddeling mogelijk om het herstel te bespoedigen?
  • Worden re-integratiekosten vergoed?
  • Wat moet er gebeuren als de medewerker na 42 weken nog steeds ziek is?

Een oriënterend kennismakingsgesprek

Wij kunnen u bij uitstek van dienst zijn bij alle facetten rond het ziekteverzuim van uw medewerkers. U kunt hierbij denken aan de invulling van bovengenoemde vragen binnen uw bedrijf. Het ziekteverzuimrisico verzekeren via een ziekengeldverzekering of uittreden uit het publieke bestel behoort tot de mogelijkheden.

Graag willen wij u uitnodigen voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier of de ‘Bel me terug’ mail. Ook kunt u bij ons kantoor langskomen.