Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze site alsmede de licentiehouder en eigenaar, iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is.

Verwijzingen en links

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door ons niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De inhoud van de sites van derden is de verantwoordelijkheid van de aanbieders van die sites.