Zorgverzekering

Particulier & zakelijk verzekeren
Gratis adviesgesprek

Afspraak maken

Tot 1 januari kunt u wisselen van zorgverzekeraar. Klik op de onderstaande rekenmodule om de zorgverzekeraars te vergelijken.

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Dat zijn de kosten van medicijnen, van bezoek aan de huisarts of aan een specialist in het ziekenhuis. Iedere inwoner van Nederland, met uitzondering van beroepsmilitairen en vrijwillige gemoedsbezwaarden, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedere verzekerde te accepteren voor de basisverzekering.

Een zorgverzekering kent verschillende onderdelen:

 • de basisverzekering
 • de aanvullende verzekering
 • de tandartsverzekering

De basisverzekering

De dekking van de basisverzekering wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor de kosten van:

 • de huisarts
 • geneesmiddelen
 • medisch specialisten
 • verloskundigen
 • verblijf in het ziekenhuis
7

Verder lezen

De aanvullende- en de tandartsverzekering

De dekking van de aanvullende en de tandartsverzekering wordt door de zorgverzekeraar zelf bepaald. Denk hierbij aan fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, brillen en tandheelkundige hulp.

De basisverzekering kent een vaste dekking. Toch worden er verschillende soorten polissen aangeboden:

 • een restitutiepolis. Deze heeft de volgende kenmerken:
  • U bent volledig vrij in de keuze van een medisch specialist of ziekenhuis
  • U moet de kosten zelf voorschieten. Daarna stuurt u de rekening naar de zorgverzekeraar waarna de kosten aan u wordt uitbetaald.
 • een naturapolis. De kenmerken zijn:
  • U moet kiezen uit een lijst van zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt.
  • De kosten worden rechtstreeks worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Premie basisverzekering

Ondanks dat de dekking van alle basisverzekeringen gelijk is, betaalt niet iedereen evenveel premie. Alleen verzekerden van 18 jaar en ouder betalen voor de basisverzekering. Kinderen van 17 jaar en jonger zijn gratis verzekerd op de polis van hun ouders. Naast de premie betalen de meeste verzekerden via de werkgever een bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Wisselen van verzekeraar

Ieder jaar kunt u wisselen van verzekeraar. Dat kan alleen per 1 januari van het nieuwe jaar. Wilt u een andere verzekering afsluiten, dan moet u de oude verzekering opzeggen vóór 1 januari van het komende jaar. U heeft tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Het is belangrijk dat u de oude zorgverzekering opzegt onder voorbehoud van acceptatie bij de nieuwe verzekeraar. Dit geldt alleen voor de aanvullende verzekeringen. De basisverzekering kent een acceptatieplicht.

Graag helpen wij u bij het veranderen van zorgverzekeraar. Kom langs op ons kantoor of maak een afspraak via het contactformulier.

Bekijk hier de Dienstenwijzer Advisering Zorgcollectiviteiten en Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies