Tariefkaart "Hypotheek"

Wij maken graag duidelijke afspraken over onze dienstverlening en de kosten hiervoor. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten.

Vast hypotheektarief

U betaalt een vast tarief voor onze werkzaamheden. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat benodigd is voor de afgesproken werkzaamheden vermenigvuldigd met ons uurtarief.

Hypotheekadvies voor

 • Nieuwe hypotheek Starter: € 1.750,-
 • Nieuwe hypotheek Doorstromer: € 2.500,-
 • Nieuwe hypotheek Ondernemer: € 2.500,-
 • Verhoging / 2e hypotheek: € 1.000,-
 • Wijziging bestaande hypotheek: € 1.750,-
 • Renteverlenging: € 125,-

Ureninschatting

In onderstaande tabel staat een inschatting van het aantal uren dat wij nodig hebben voor het genoemde advies.

 • Nieuwe hypotheek Starter: tussen de 12 - 20 uur
 • Nieuwe hypotheek Doorstromer: tussen de 20 - 25 uur
 • Nieuwe hypotheek Ondernemer: tussen de 20 - 25 uur
 • Verhoging / 2e hypotheek: tussen de 8 - 15 uur
 • Wijziging bestaande hypotheek: tussen de 12 - 20 uur
 • Renteverlenging: gemiddeld 1 uur

*Onze dienstverlening is vrijgesteld van BTW wanneer de intentie is dat wij voor u bemiddelen. Ook als later in het adviesproces blijkt dat er geen productafname via ons volgt. Als op voorhand duidelijk is dat er geen product via ons wordt afgenomen (bijv. bij een second opinion), brengen wij wel BTW in rekening.

** In geval dat gekozen wordt voor een hypotheek bij een geldverstrekker die wij niet rechtstreeks kunnen aanvragen, zal dit via een service provider (tussenschakel) plaatsvinden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden uiteraard van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt.