Computer- en goederenverzekering

Particulier & zakelijk verzekeren
Gratis adviesgesprek

Afspraak maken

Onmisbaar voor uw bedrijfsvoering

Computer en elektronische apparaten zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven van de 21e eeuw.  Het uitvallen van een netwerk of verloren gaan van data kan veel impact hebben op uw bedrijfsvoering. De reconstructie van uw administratie vormt een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie en risico-evaluatie. De risico’s van uw bedrijf analyseert onze verzekeringstussenpersoon graag met u om te komen tot een passend advies.

Standaarddekking

De standaarddekking betreft schade door:

  • Eigen gebrek voor zover het computer- en randapparatuur betreft
  • Brand en ontploffing. Iedere plotseling van buiten komende gebeurtenis (bliksem, inductie, stoten en vallen)
  • Diefstal of poging daartoe na braak uit een gebouw
  • Vandalisme, rellen en opstootjes
7

Verder lezen

Aanvullende dekkingen

Aanvullende dekkingen zijn mogelijk, waaronder:

  • Expertisekosten
  • Bereddings-, opruimings- en aanpassingskosten
  • Overdekking
  • Uitbreiding dekkingsgebied (Europa/wereld)
  • Extra Kostenverzekering extra kosten die gemaakt moeten worden voor het opheffen of voorkomen van bedrijfsstagnatie.
  • Data-/Programmatuurverzekering de kosten van herstel van data en/of programmatuur voor zover dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf
Voor het risico van datalekken is het bovendien raadzaam om aanvullend een Cyberrisk verzekering af te sluiten. Zeker met de nieuwe Wet Meldplicht Datalekken, die u verplicht een datalek in uw bedrijf of de partijen met wie u samenwerkt, te melden, is het verstandig het ook hier met uw verzekeringsadviseur over te hebben in het adviesgesprek.