Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Particulier & zakelijk verzekeren
Gratis adviesgesprek

Afspraak maken

Uw verantwoordelijkheid als ondernemer

Elk bedrijf dat een activiteit verricht die-, of de veroorzaker is van, een incident waardoor milieuschade ontstaat, of dreigt te ontstaan, is aansprakelijk voor de ontstane schade. Een bedrijf moet maatregelen nemen om milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch milieuschade ontstaat, dan moet het alle nodige maatregelen nemen om die milieuschade te beperken. Als er blijvende schade is, word het bedrijf geacht de milieuschade zoveel mogelijk te herstellen. Bovendien moet het alle kosten betalen. Deze nieuwe regelgeving werkt aanvullend op de bestaande regelgeving waarin aansprakelijkheid wordt geregeld, zoals de Wet bodembescherming. Kortom; de vervuiler betaalt de milieuschade.

Wet milieubeheer

Als ondernemer kent u als geen ander uw bedrijf en bedrijfsactiviteiten. Bijna ieder bedrijf kan te maken krijgen met milieuschade, en dus is de verplichting van de Wet milieubeheer ook op u van toepassing. Zelfs als er niet met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Vooral de verplichte sanering van grond en water is vaak een kostbare zaak. De vraag is hoe groot de kans is dat u daadwerkelijk als ondernemer wordt geconfronteerd met een milieuschade. Dit risico bepalen onze verzekeringsadviseurs graag met u in een risicoanalyse.

Met een milieuaansprakelijkheidsverzekering kunt u deze onzekerheid voor uw bedrijf wegnemen omdat alle vormen van verontreiniging als gevolg van emissie zijn gedekt. De standaard dekking bestaat uit de kosten van de sanering van de grond, het grond- en oppervlakte water, de kosten voor het opruimen en afvoeren van asbest, gevolgschade van bodem- en waterverontreiniging, verweerbijstand voor de juridische kosten die het gevolg zijn van vorderingen van derden, onderzoekkosten en bereddingskosten.