Wagenparkverzekering

Particulier & zakelijk verzekeren
Gratis adviesgesprek

Afspraak maken

Uw kostbare bezit goed verzekerd

Voertuigen zijn kostbaar bezit, wanneer er iets mee gebeurt dan kan dat dus ook al snel een hoge kostenpost worden. Een goede verzekering voor uw voertuigen is dan ook aan te raden. Wanneer uw wagenpark uit tien of meer voertuigen bestaat, dan bent u voordeliger uit door te kiezen voor een wagenparkverzekering. De wagenparkverzekering vergoedt de schade aan uw personen-, bestel-, en/of vrachtauto’s en motoren.

De dekking van de wagenparkverzekering is afhankelijk van de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop. Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheid bestaat de mogelijkheid uit beperkt- en volledig casco dekking. Beperkt casco dekking vergoedt onder meer schade door veroorzaakt door brand en diefstal. Volledig casco dekking vergoedt schade veroorzaakt door vrijwel alle mogelijke oorzaken. Onze verzekeringsadviseur neemt graag met u de risico’s van uw situatie door om te komen tot een passend advies.

Aanvullende opties

Aanvullend kan worden gekozen uit:

  • Ongevallen inzittendenverzekering: bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval wordt aan iedere inzittende een vast bedrag uitgekeerd
  • Rechtsbijstandverzekering: geeft juridische hulp
  • Schadeverzekering inzittenden: vergoedt schade van inzittenden  

De risico’s die u loopt met uw wagenpark zijn specifiek voor uw bedrijf. Daarom is een goede wagenparkverzekering die aansluit op uw verzekeringsbehoeften maatwerk. Risicoanalyse en preventieadvies staan daarbij centraal in uw gesprek met onze verzekeringstussenpersoon. Uiteraard kunt u kiezen uit uiteenlopende dekkings- en kortingsvormen.