Cyberrisk Verzekering

Moderne tijden vragen om moderne verzekeringen

Cyber risk

Stel, een partij waarmee u samenwerkt krijgt te maken met een datalek waardoor ook de gegevens van uw klanten op straat zijn komen te liggen. Bent u dan verantwoordelijk en aansprakelijk? Vanuit de nieuwste wet Meldplicht Datalekken bent u verplicht om zorgvuldig met privacaygevoelige gegevens om te gaan en is dit dus inderdaad uw verantwoordelijkheid.

Een moderne samenleving brengt dus ook moderne risico’s met zich mee. Waar u vroeger risico liep wanneer dossiers met gevoelige informatie ontvreemd werden, is dat nu het geval met informatie die digitaal opgeslagen wordt. Datalekken zijn voor alle betrokkenen een enorm probleem en dit kan dan ook tot gecompliceerde aansprakelijkheidskwesties leiden. Ziet u door de bomen het bos niet meer rondom uw aansprakelijkheid bij informatielekken? Onze verzekeringsadviseur helpt u graag bij het boven tafel krijgen van uw risico's en het vinden van een passende verzekering voor uw bedrijf.

Wet meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 zijn organisaties verplicht om in het geval van een datalek een melding te maken. Aangezien in dit geval persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking kan een lek grote gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. 

Bij datalekken zijn mensen vaak de zwakste schakel; een werknemer kan bewust maar vaak per ongeluk gevoelige informatie laten lekken. Goede procedures kunnen hierbij helpen, maar een fout is ook in dit geval sneller gemaakt dan u misschien denkt. Zelfs de informatie die opgeslagen is bij partijen waarmee u samenwerkt, zoals bijvoorbeeld een klantendatabase bij een communicatiebureau, valt onder uw verantwoordelijkheid. De gevolgen en kosten van een datalek zijn vaak niet te overzien en dus is een passende verzekering zeer raadzaam.

Wij adviseren u graag bij het vinden van een passende verzekering om uw organisatie tegen dergelijke gevolgen en bijbehorende risico’s te verzekeren.