Werkloosheid-en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Particulier & zakelijk verzekeren
Gratis adviesgesprek

Afspraak maken

Werkloos of arbeidsongeschikt worden heeft financiële gevolgen. U heeft dan onzekerheid over de hoogte en continuïteit van uw inkomen. Uw maandelijkse lasten moet u blijven betalen. U loopt het risico dat u hierdoor betalingsproblemen krijgt. Daarom zijn er werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om het wegvallen van inkomen op te verzekeren.

Zelfstandig ondernemer

Sinds augustus 2004 heeft de overheid voor zelfstandig ondernemers geen regeling meer voor sociale verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. De enige regeling waarvoor u in aanmerking kunt komen is de bijstand. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, kunt u uw bedrijf misschien niet meer runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar misschien ook voor de rest van uw leven. In ieder geval zult u in die periode weinig of geen inkomsten hebben. Misschien heeft u een bedrijfsreserve waaruit u (tijdelijk) uw gederfde inkomsten kunt aanvullen. Om financiële risico’s te vermijden kunt u zich hier tegen verzekeren.

Werknemer in loondienst

Als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. In tegenstelling tot een zelfstandig ondernemer ontvangt u bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid nog twee jaar inkomen van uw werkgever voor ten minste 70%. Daarna kan een vervolguitkering van toepassing zijn. Dit hangt van diverse factoren af. Bij werkloosheid kunt u een tijdelijke uitkering krijgen, waarvan de duur afhangt van uw arbeidsverleden. Daarna komt u in de bijstand. Bekijk ook onze themapagina’s ‘Arbeidsongeschikt’ en ‘Ontslag’. Ook als werknemer kunt u zich verzekeren tegen inkomensdalingen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

7

Verder lezen

Premie

Een werkloosheidsverzekering (of arbeidsongeschiktheidsverzekering) sluit u zelf af. In sommige gevallen sluit de werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (u moet wel inkomstenbelasting betalen over de uitkering). De hoogte van de premie wordt bepaald door:

 • Uitkeringsdrempel 
  De mate van arbeidsongeschiktheid waarbij u een uitkering wenst te ontvangen.
 • Wachttijd 
  De periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid / werkloosheid. In deze periode ontvangt u nog geen uitkering ontvangt.
 • Looptijd van de uitkering 
  U kunt kiezen voor een korte of een langlopende uitkering (bijvoorbeeld tot aan uw pensioendatum).
 • Hoogte van het verzekerde inkomen of bedrag 
  Meestal wordt het inkomen verzekerd tot 80% van het laatstverdiende inkomen, andere percentages zijn ook mogelijk. Het is ook mogelijk om een bepaald bedrag te verzekeren.
 • Indexatie 
  De hoogte van de uitkering kan aangepast worden aan de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Leeftijd 
  De kans op arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is hoger naarmate u ouder wordt.

Let op! Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden soms aangeboden met een lange looptijd van wel tien jaar. De verzekering is niet tussentijds op te zeggen of te wijzigen, bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Ook zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die alleen bij ernstige langdurige aandoeningen uitkeren. Daarom is het belangrijk om goed advies in te winnen. Wij bekijken graag welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Vangnetverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor startende ondernemers met een moeilijk verzekerbaar risico. Vaak gaat het om ondernemers waarbij de verzekerde al kampt met medische problemen. Hierdoor is het niet mogelijk een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, of de premie ervan  is zeer hoog. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden van de vangnetverzekering.

Voor meer informatie over de financiële gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen diverse scenario’s voor u doorrekenen. Daarbij kunnen wij u laten zien hoe u terugval van inkomen kunt beperken. Kom gerust bij ons langs voor een vrijblijvend advies. Zie hiervoor onze contactpagina.

WordPress PopUp Plugin