Collectieve ongevallenverzekering

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij uw werknemers

Een ongeval zit in een klein hoekje

Of dat hoekje zich nu thuis of op een plek tijdens werktijd bevindt; wanneer uw medewerker betrokken raakt bij een ongeval is dat erg vervelend. Met een collectieve ongevallenverzekering laat u zien dat u zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor uw medewerkers.

Wat is verzekerd?

Bij een collectieve ongevallenverzekering ontvangt uw werknemer een eenmalige uitkering indien deze als gevolg van een ongeval komt te overlijden of invalide wordt. De dekking van de verzekering kan tijdens werk maar ook buiten werktijd en zelfs wereldwijd gelden.

Hoogte van verzekerde bedragen

De hoogte van de verzekerde bedragen kunt u zelf bepalen. Het is mogelijk om vaste bedragen of bijvoorbeeld een jaarsalaris te verzekeren. Bij blijvende invaliditeit volgt meestal een uitkering die hoger is dan bij overlijden. De hoogte van de uitkering is hierbij wel afhankelijk van de mate van invaliditeit. Met een collectieve ongevallenverzekering biedt u werknemers, naast een collectieve pensioenregeling, een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw werknemers neem dan contact met ons op.